Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΣΩΝΟΥΣ.

1. μασωνία, ὡς γνωστὸν, εἶναι τὸ καρκίνωμα τῶν κοινωνιῶν τῶν διαφόρων κρατῶν, οἱ ὁποῖοι ὀμνύουν γῆ καὶ ὕδωρ στοὺς σιωνιστές, γιὰ νὰ κατορθώσουν νὰ ἀναρριχηθοῦν καὶ νὰ διατηρηθοῦν στὰ ὕπατα ἀξιώματα.
 2. Ἐδιαβάσαμε εἰς τὸν τύπον ὅτι στὴν Μεγάλη Ἑλλάδα, τὴν Σικελία, οἱ Δικαστές τῆς ΚΑRATZAPO, ποὺ δὲν ἀνήκουν στὴ μασωνία καὶ λοιπὲς σκοτεινὲς δυνάμεις (ὅπως π.χ. ἡ Liberi e Forti τοῦ μεγάλου διδασκάλου Paolo Coraci)κατέσχεσαν ἔγγραφα, βάσει τῶν ὁποίων οἱ μασωνικὲς στοὲς διορίζουν στὴν Ἰταλία ἀνώτερα στελέχη τῶν Δημοσίων Ὀργανισμῶν καὶ Ὑπηρεσιῶν.
3. Καὶ παλαιότερα ἀδέκαστοι Δικαστὲς στὴν Ἰταλία εἶχαν ξεσκεπάσει τὴν περιβόητη ἐγκληματικὴ μασωνικὴ στοὰ P2 τοῦ Σίλβιο Μπερλουσκόνι.
4. Τὰ ἀνώτερα μασωνικὰ στελέχη τῆς βιομηχανίας ὅπλων FINMECCANICA εἶχαν στενὲς σχέσεις καὶ μὲ ἀνώτερα στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος καὶ ἔκαναν μπίζνες. Ποῖοι ἦταν αὐτοὶ καὶ πότε; .
5. Οἱ μασῶνοι δὲν εἶναι μόνο καρκίνωμα στὴν κοινωνία, ἀλλὰ καὶ τροχοπέδη στὴν κοινωνικὴ γαλήνη, τὴν εὐημερία τοῦ συνόλου, τὴν πρόοδο καὶ ἐν γένει τὴν Εἰρήνη καὶ τὴν Δημοκρατία.
6. Ὁ ἀνεπανάλητπος Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας προέβλεψε τὸν ἐπερχόμενον κίνδυνον καὶ ἐξέδωσε ἐγκύκλιο τονίζων τὸ ἀσυμβίβαστο τοῦ δημοσίου λειτουργοῦ καὶ τοῦ μέλους σκοτεινῶν ὀργανώσεων. Μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἐδολοφόνησαν τὸν μέγιστο πατριώτη Ἰωάννη Καποδίστρια καὶ γι᾿ αὐτὸ εὑρισκόμεθα σὲ αὐτὰ τὰ χάλια.
7. Ποιὸς μᾶς ἐγγυᾶται ὅτι στὴν Ἑλλάδα δὲν γίνονται ἀντίστοιχα ἢ καὶ χειρότερα ἀπὸ τὴν Ἰταλία. Τὸν τελευταῖο καιρὸ διορίσθηκαν νέες διοικήσεις στὸν δημόσιο τομέα μὲ τὸν κωδικὸ 4-2-1, δηλαδὴ 4 τῆς Νέας Δημοκρατίας, 2 τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ 1 τῆς ΔΗΜΑΡ.
 Τὰ ἐρωτήματα, ποὺ ἔρχονται εἶναι τὰ ἑξῆς:
Α. Δὲν ὑπῆρχαν ἄλλοι ἀξιώτεροι αὐτῶν Ἕλληνες ; ; ;
Β. Οἱ ἁρμόδιες ἐπιτροπὲς τῆς Βουλῆς, ποὺ τοὺς ἐπέλεξαν εἶναι βέβαιες ὅτι οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν εἶναι μασῶνος; Φρονοῦμε ὅτι ὁ Πρόεδρος καὶ οἱ Ἀντιπρόεδροι τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἔχουν τὴν ἱερὰ ὑποχρέωσιν νὰ μάθουν, νὰ πληροφορηθοῦν καὶ νὰ ἐνημερώσουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὅτι οὐδεὶς ἐκ τῶν ὅσων ὑπηρετοῦν στὸ δημόσιο εἶναι μασῶνος. Τὸ ἴδιο πρέπει νὰ κάνουν καὶ τὰ πολιτικὰ κόμματα, νὰ διακηρύξουν ὅτι δὲν δέχονται κανένα ἀπὸ τὰ μέλη τους νὰ εἶναι μασῶνος…

http://www.fotgrammi.gr/

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...