Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Οφείλουμε να μιλάμε, για να υπάρξει ανάσχεση στο κακό

Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου