Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021

Παράξενο να μάς φαίνεται άμα κάμαμεν κάτι σωστόν τό νά κάμαμεν λάθη καί αμαρτίες είναι τό μόνο πού μπορούμεν νά κάνωμεν εύκολα

 Λεμεσού Αθανάσιος 

Ελεγε κάποιος μοναχός κάποτε, μάλλον κάποιος Γέροντας κάποιον μοναχόν αστειευόμενος ..Εσύ τού λέει όλο λάθη κάμνεις..,λέει πράγματι Γέροντα όλο λάθη κάμνω κι'άν κάμνω καμμιά φορά και κανένα σωστό, κι'αυτό τό κάμνω κατά λάθος. - Δηλαδή, όλο, όλο λάθη ,άν βγεί και έναν σωστό κι'αυτό έγινε κατά λάθος. Δηλαδή ό άνθρωπος ό οποίος έχει ταπείνωση μές τήν ψυχήν του δεν αγχώνετε ακόμα καί στά λάθη του..εντάξει κάναμε λάθος..μά τί άλλο θά μπορούσαμεν να κάναμε; 

Παράξενο μάς φαίνεται άμα κάμαμεν κάτι σωστόν ..τό νά κάμαμεν λάθη καί αμαρτίες είναι τό μόνο πού μπορούμεν νά κάνωμεν εύκολα..είναι εύκολο πράγμα νά πέφτεις σέ αμαρτίες καί νά κάμνεις λάθη.. Αλλά οί Άγιοι αντιμετώπιζαν τό γεγονός τής αμαρτίας μέ ταπείνωσιν, χωρίς νά πανικοβάλλονται, χωρίς νά αγχώνονται, χωρίς νά χάνουν τό θάρρος τους αλλά έμπαιναν μέσα στόν χώρο τής μετανοίας μέ θάρρος καί εζητούσαν τό έλεος τού Θεού καί τήν συγνώμην από τόν Θεόν μέ παρρησίαν παιδιού πρός τόν πατέραν τους..καί μπορούσαν νά πώ ναί μέν εγώ αμάρτησα, όπως έλεγε ένας Άγιος, ΚΥΡΙΕ, λέει, ΕΓΩ ΜΕΝ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΗΜΑΡΤΟΝ, ΣΥ ΔΕ ΩΣ ΘΕΟΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΟΝ...εγώ μέν σάν άνθρωπος αμάρτησα, αλλά εσύ όμως σάν Θεός νά μέ συγχωρέσεις..κι'έτσι δέν έχαναν τήν καλή σχέσιν μέ τόν Θεόν , δέν απογοητευόντουσαν..γιατί αυτή ή απογοήτευση , πού ακολουθεί πολλές φορές όταν κάνωμεν λάθη ή πέφτουμε σέ αμαρτίες, είναι γέννημα της υπερηφανείας μας.... γιατί απογοητεύεσαι;

... επειδή έπεσες σέ αμαρτίαν καλά καί τί ήταν, τί είναι αυτό δηλαδή μήπως ή αμαρτία ήταν κάτι ξένον πρός εσένα τί περίμενες από τον εαυτόν σου επερίμενες νά κάμνεις αρετές; Επερίμενες νά είσαι κανένας μεγάλος 'Αγιος, επερίμενες νά είσαι αναμάρτητος καί τώρα πού κατάλαβες ότι δέν είσαι, καί τώρα πού είδες πόσο χαμηλά έπεσες μέ τήν αμαρτίαν , καί τώρα πού είδες πόσον εύκολα αμαρτάνεις, απογοητεύτηκες;

...Σημαίνει ότι είχες άλλην εικόνα γιά τον εαυτόν σου,,είχες άλλην ιδέαν, είχες άλλα άλλες σκέψεις..περίμενες άλλα πράγματα ..καί τώρα πού είδες ότι δέν έρχονται αυτό που περίμενες απογοητεύεσαι.. Στους Αγίους δέν υπάρχει ποτέ απογοήτευσις......

π.Αθανάσιος Λεμεσού

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...