Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Κάθε ἄνθρωπος ἔρχεται στόν κόσμο στήν ὥρα του.


" Κάθε ἄνθρωπος ἔρχεται στόν κόσμο στήν ὥρα του. Ὁ Θεός τόν στέλνει τήν κατάλληλη ὥρα, γιά νά ἐκπληρώσει ἐκεῖνα τά καθήκοντα πού τήν ὁρισμένη στιγμή προβάλλουν ἐνώπιόν του. Ἐπιτελώντας τα μέ τήν καρδιά μας καί μέ σθένος ἀδιάπτωτο, ἱκανοποιώντας ἔτσι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, συνειδητοποιοῦμε τό νόημα καί τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας. Ἰδού, λοιπόν, τό κριτήριο γιά τό ἄν θά σταθοῦμε δίκαιοι ἤ ἄδικοι, μεγάλοι ἤ ἀσήμαντοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τῶν συνανθρώπων μας καί τοῦ ἑαυτοῦ μας: ἐκπληρώσαμε τό σχέδιο πού εἶχε ὁ Θεός ὅταν μᾶς ἔστειλε τήν ὁρισμένη ὥρα ἤ ζήσαμε ἀντίθετα πρός αὐτό; "

(...)
" Ὁ Κύριος δέν ἀσκεῖ ποτέ βία στόν ἄνθρωπο (στόν ὁποῖο χάρισε τήν ἐλευθερία), οὔτε φυσικά στούς ἀγγέλους· τήν ἐλευθερία πού προσέφερε τήν προστατεύει καί τή σέβεται. Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν ἐπιθυμεῖ νά βαδίσει τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ καί νά σωθεῖ, ὁ Θεός δέν θά τόν σώσει μέ τό ζόρι, διότι αὐτό θά συνιστοῦσε βία καί ὁ Θεός δέ δύναται νά ἀσκήσει βία, ἀκριβῶς ὅπως δέ δύναται καί νά ἁμαρτήσει, ἐπειδή ἡ ἁμαρτία καί ἡ βία δέν εἶναι δύναμη, ἀλλά ἀδυναμία. Ὁ Θεός εἶναι πράγματι Παντοδύναμος, ἀλλά Παντοδύναμος ὡς πρός τό καλό. "

(...)
Δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο στη ζωή του ανθρώπου από την προσευχή. Κάνει το αδύνατο, δυνατό! καθιστά το δύσκολο, εύκολο! Η προσευχή είναι τόσο σημαντική για την ψυχή του ανθρώπου όπως η αναπνοή. Όποιος δεν προσεύχεται στερείται της συνομιλίας με το Θεό. Η νύχτα είναι πολύ κατάλληλη στιγμή για μοναχική προσευχή. Είναι μια ώρα που όλα είναι ήσυχα και ήρεμα. Όλα είναι σιωπηλά και η προσευχή που αναβλύζει από τα βάθη της καρδιάς στη σιωπή της νύχτας ακούγεται, και η χάρη του Θεού εγκαθίσταται στην ψυχή, ακόμη πιο πολύ.

Πατριάρχης Παύλος Σερβίας

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...