Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης: «Οι εκτρώσεις είναι η πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα»

Λίγες μέρες μετά την αφίσα στο μετρό με την υπογραφή «Αφήστε με να ζήσω», που προκάλεσε αντιδράσεις και τελικά κατέβηκε, ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Αθανάσιος
μίλησε για τις εκτρώσεις στο πλαίσιο ομιλίας με θέμα «Ο Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούντιος» στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

«Φέρνουμε στον κόσμο παιδιά, αλλά τα σκοτώνουμε. Κι οι εκτρώσεις, δυστυχώς, είναι η πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά.

«Αν και πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι παιδί που δεν έχει γεννηθεί δεν είναι παιδί, άρα οι εκτρώσεις δεν σκοτώνουν ανθρώπους. Απλά βγάζουμε εκτός μάχης γονιμοποιημένα κύτταρα. Έτσι λένε τα παιδιά μας, γονιμοποιημένα κύτταρα. Τώρα πως αυτά τα γονιμοποιημένα κύτταρα, έχουν τόσο μέγεθος και χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες καλλυντικών, δεν το καταλαβαίνω» τόνισε και πρόσθεσε: «Άλλοι άνθρωποι τιμούν τη γέννηση των παιδιών, που είναι δημιουργία, εμείς στην Ελλάδα όχι μόνο δεν την τιμούμε αλλά την καταδικάζουμε».

Η επίμαχη δήλωση μετά το 3.30:
https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/01/blog-post_5853.html

4 σχόλια:

 1. Αλήθεια γιατί δεν βγαίνει η ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος να καταδικάσει τις εκτρώσεις ομόφωνα ; Μήπως άραγε υπάρχουν <> εντός της , που πιστεύουν ότι δεν είναι αμαρτία οι εκτρώσεις;Άλλο να σεβόμαστε το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να αποφασίζει μόνος του για τη ζωή του κι άλλο να επιτρέπουμε να γίνονται εγκλήματα , κύριοι Μητροπολίτες , αλήθεια η συνείδησή σας τί λέει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  Γέροντος Σωφρονίου

  Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ὁ τῇ σῇ ἀναβάσει ἐπὶ τὸν Γολγοθᾶν ἐξαγοράσας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ Νόμου καὶ ἀποκαταστήσας τὴν πεπτωκυῖαν εἰκόνα Σου, ὁ ἐκτείνας ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ τὰς ἀχράντους χεῖράς Σου, ἵνα τὰ ἐσκορπισμένα τέκνα τοῦ Θεοῦ ἐπισυναγάγῃς εἰς ἕν, καὶ καλέσας τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἰς ἑνότητα πάντας, Σύ, ὁ Ὤν, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα, πρὸ τῆς ἐξόδου Σου ἐπὶ τὴν μεγάλην ταύτην καὶ κοσμοσωτήριον ἱερουργίαν ἐδεήθης τοῦ Πατρός Σου, ἵνα πάντες ἓν ὦμεν, καθὼς Σὺ εἶ μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου.

  Παράσχου τοίνυν ἡμῖν χάριν και σοφίαν τοῦ ἐκπληροῦν τὴν ἐντολὴν ταύτην καθ᾿ ἑκάστην, καὶ ἐνίσχυσον ἡμᾶς εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς ἀγάπης, ἣν Σὺ ἐνετείλω ἡμῖν εἰπών·

  Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.

  Δώρησαι ἡμῖν διὰ τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος τὴν δύναμιν τοῦ ταπεινοῦν ἑαυτοὺς ὁ εἷς ἐνώπιον τοῦ ἑτέρου, ἐν τῷ κατανοεῖν ὅτι, ἐάν τις πλεῖον ἀγαπᾷ, πλεῖον καὶ ταπεινοῦται.
  Δίδαξον ἡμᾶς εὔχεσθαι ὁ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἄλλου, ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζειν ἐν ὑπομονῇ καὶ ἕνωσον ἡμᾶς τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀκαταλύτου ἀγάπης ἐν τῷ Ὀνόματί Σου τῷ Ἁγίῳ, χαριζόμενος ἡμῖν ὡσαύτως τοῦ ὁρᾶν ἐν ἑκάστῳ ἀδελφῷ καὶ ἑκάστῃ ἀδελφῇ ἡμῶν τὴν εἰκόνα τῆς ἀῤῥήτου δόξης Σου καὶ μὴ ἐπιλανθάνεσθαι ὅτι «ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν ἡ ζωὴ ἡμῶν ἐστι».

  Ναί, Κύριε, ὁ τῇ Σῇ εὐδοκίᾳ ἐπισυναγαγὼν ἡμᾶς ἐπὶ τὸ αὐτό, ποίησον ἡμᾶς γενέσθαι ἐν ἀληθείᾳ μίαν οἰκογένειαν, ζῶσαν ἐν μιᾷ καρδίᾳ, μιᾷ θελήσει, μιᾷ ἀγάπῃ, ὡς εἷς ἄνθρωπος, κατὰ τὴν περὶ τοῦ προπάτορος Ἀδὰμ προαιώνιον βουλήν Σου.

  Ἐπισκίασον τὸν οἶκον ἡμῶν τῷ τοῦ φόβου Σου πνεύματι καὶ σκέπασον αὐτὸν τῇ σκέπῃ τῆς Παναχράντου Σου Μητρός, τῶν ἁγίων (ὧν φέρομεν τὰ ὀνόματα καὶ ὧν εὐλαβούμεθα) καὶ πάντων Σου τῶν Ἁγίων, εὐλογῶν καὶ ὑπερασπιζόμενος ἕναν ἕκαστον τῶν ἐνθάδε διαμενόντων (μνημονεύομεν τὰ ὀνόματα τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας) διαφυλάττων ἡμᾶς ἐκ φθοροποιῶν λογισμῶν, ἀναρμόστων λόγων ἢ κινήσεων καρδίας, ἐπιβλαπτόντων τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὁμόνοιαν, ὅπως οἰκοδομηθῇ ὁ οἶκος οὗτος ἐπὶ τὴν πέτραν τῶν εὐαγγελικῶν Σου ἐντολῶν, εἰς τόπον προσευχῆς, ἁγιασμοῦ καὶ σωτηρίας δι᾿ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ διὰ πάντας τοὺς ἐπισκεπτομένους ἡμᾶς, τοὺς κοπιῶντας καὶ πεφορτισμένους ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς ἡμῶν, ἵνα πάντες εὕρωμεν ἀνάπαυσιν ἐν Σοί, τῷ πράῳ καὶ ταπεινῷ Βασιλεῖ ἡμῶν, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

  Ἀμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ.
  Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ κ ΟΙ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΑΓΓΡΑΙΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.
  ΚΑΙ ΕΝΩ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΩΝ ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΥΠΝΩΣΗ ΜΙΑ ΑΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ.
  ΤΠ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ.
  ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΑΠΑΥΟΜΑΣΤΕ ΠΩΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΤΟΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑΣ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΜΕΓΑΛΉ ΠΛΑΝΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ κ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ.
  Χ.Β

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Υπάρχουν καταδικες ομόφωνες των εκτρώσεων από την Διαρκη Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας.Googlαρέ το.
  Μην μασάμε παλαιοημερολογίτικο σανό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...