Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ζήτημα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τραγική του πλευρά, ἔχει καὶ τὴν κωμική


ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ζήτημα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τραγική του πλευρά, ἔχει καὶ τὴν κωμική. Οἱ ἀποξενωμένοι τῆς θείας χάριτος σχισματικοὶ καὶ ἀχειροτόνητοι «ἐπίσκοποι» τῆς «νέας ἐκκλησίας» στὴν Οὐκρανία, στὴν ὁποία ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος χορήγησε, ὅπως τὴ χορήγησε, αὐτοκεφαλία, ὄχι μόνο δὲν μποροῦν νὰ μονιάσουν, ἀλλὰ ἀντιμάχονται μεταξύ τους μὲ ἰδιαίτερη σφοδρότητα.
«Μῆλον τῆς Ἔριδος» ὁ ψευδοπροκαθήμενος τῆς «νέας ἐκκλησίας» καὶ ἐκλεκτὸς τοῦ Βαρθολομαίου Ἐπιφάνιος, ὁποῖος δέχεται καταιγισμὸ «πυρῶν» ἀπὸ τὸν πρώην «πνευματικό» του πατέρα, Φιλάρετο Ντενισένκο.
Πρόσ­φατα δέ, θέλοντας νὰ τὸν μειώσει, ἀποκάλυψε τὴν ἀληθινή του πατρότητα, ὅτι εἶναι νόθος γιὸς τοῦ ἀποθανόντος σχισματικοῦ «μητροπολίτη» Δανιὴλ Τσοκαλιούκ!
Δεῖτε τὴν εἴδηση:
«Ὁ Φιλάρετος δήλωσε πρόσφατα σὲ συνέντευξή του στο Comments.ua ὅτι ἔχει ἀποδείξεις ὅτι ὁ πρώην προστατευόμενός του Ἐπιφάνιος εἶναι στὴν πραγματικότητα ὁ παράνομος γιὸς ἑνὸς νεκροῦ “Ἱεράρχη” τοῦ ἀποκαλούμενου “Πατριαρχείου Κιέβου”, τὸ ὁποῖο ὁ Φιλάρετος ἀρνεῖται νὰ διαλύσει, ὅπως ἀπαιτεῖ ὁ παραχωρηθεὶς ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως Τόμος τῆς OCU.
Σύμφωνα μὲ τὸν Φιλάρετο ὁ Ἐπιφάνιος εἶναι στὴν πραγματικότητα γιὸς τοῦ “Μητροπολίτη” Δανιὴλ Τσοκαλιοὺκ [Daniel Chokalyuk].
Ὅταν ρωτήθηκε σὲ μία συνέντευξη τί σχέση ἔχει μὲ τὸν Ἐπιφάνιο ὁ Φιλάρετος εἶπε: “Δὲν ἔχει σχέση μὲ μένα. Εἶναι τὸ παιδὶ τοῦ ἀείμνηστου Μητροπολίτη Δανιὴλ Τσοκαλιούκ.
Ὁ Ἐπιφάνιος ἦταν ὁ νόθος γιὸς τοῦ Δανιὴλ καὶ μεγάλωσε στὴν οἰκογένεια Τσοκαλιούκ. Ὑπάρχουν ἤδη στοιχεῖα γιὰ αὐτό. Πρὶν ὑπῆρχαν φῆμες, τώρα ἔχουμε στοιχεῖα…”» (Πηγή Οrthodox Christianity)!
Ξέρετε γιατί ἔκαμε αὐτὴ τὴν ἀποκάλυψη ὁ «ἐπίτιμος πατριάρχης Κιέβου», διότι κατηγορήθηκε ὁ ἴδιος ὅτι εἶναι πατέρας του! Αὐτὸ εἶναι τὸ «ἦθος» τῶν ἀμετανόητων σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, τοὺς ὁποίους στηρίζει ὁ Βαρθολομαῖ­ος!

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...