Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019

Μια ιστορία από τον Τιτανικό

«Όπως είναι γνωστό, τό τελειότατο γιά τήν εποχή του (1912) υπερωκεάνιο Τιτανικός, ναυάγησε κατά τό παρθενικό του ταξίδι άπ’ τήν Εύρώπη στήν Αμερική.
Έπειτα άπό τέσσερα χρόνια ένας νεαρός, δίνοντας τήν ομολογία τής πίστεώς του σέ μιά συνάθροιση στόν Καναδά, μεταξύ άλλων, είπε:
—Είμαι ένας απο εκείνους πού σώθηκαν κατά τό ναυάγιο του Τιτανικού. Είχα πιασθή γερά άπό ένα σανίδι τήν τρομερή εκείνη νύκτα, όταν σέ μιά στιγμή ενα κύμα μ' έφερε κοντά στόν γνωστό ιεροκήρυκα JOHN HARPER, πού κι αύτός προσπαθούσε νά σωθή γαντζωμένος σ' ένα κομμάτι ξύλο. Μόλις τόν πλησίασα, μου φώναξε:
—Φίλε, είσαι σωσμένος;
—Όχι, τού άπάντησα.
—Τότε, μου φώναξε, πίστεψε στόν Ιησού Χριστό καί θά σωθής.

Τά κύματα άπομάκρυναν τόν ένα άπ’ τόν άλλο, άλλά παραδόξως μετά άπό κάμποση ώρα ξανασμίξαμε.
—Τώρα, έπέμεινε ό, JOHN HARPER
είσαι σωσμένος;
—Όχι άπάντησα, δέν μπορώ νά τό πώ μέ βεβαιότητα.
—Πίστεψε στόν Ιησού Χριστό, ξανακούσθηκε ή φωνή τού έργάτη τού Θεού, καί θά σωθής.
Σέ λίγο ό JOHN HARPER
βυθίσθηκε καί πνίγηκε.

Εμεινα μόνος, μέσα στή σκοτεινή εκείνη νύκτα, μέσα στά πελώρια παγωμένα κύματα τού ωκεανού. Άπό στιγμή σέ στιγμή μπορούσα νά καταποντισθώ κι, όμως, δέν ήμουν βέβαιος γιά τή σωτηρία μου. Έκραξα τότε άπ’ τήν καρδιά μου στόν Κύριο, ό όποιος μέ δέχθηκε, μέ καθάρισε μέ τό αίμα Του καί μ' έκανε δικό Του.

Έγώ είμαι ό τελευταίος καρπός της διακονίας τού JOHN HARPE»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΡΧΙΜ. Ιωάννου ΚΩΣΤΩΦ. ΘΕΟΣ ΕΦΑΝΕΡΩΘΕΙ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

Πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...