Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Οικιακή Οικονομία από την Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Σκοπὸς  τῆς δράσης εἶναι:
-Νὰ ἐνισχυθεῖ ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας.
-Τὰ μέλη της νὰ ἀποκτήσουν αὐτάρκεια σὲ βασικὲς ἀνάγκες καὶ νὰ μπορέσουν νὰ σταθοῦν στὰ πόδια τους.
-Νὰ δοθεῖ ἡ γνώση γιὰ νὰ παραχθοῦν προϊόντα μὲ σκοπὸ τὴν ἀλληλεγγύη.

-Νὰ ἐπέλθει αἰσιοδοξία καὶ νὰ δοθοῦν ἐρεθίσματα γιὰ νέα ἐπιχειρηματικότητα μὲ καινοτόμες ἰδέες βασισμένες στὴν παράδοση, μὲ παραγωγὴ προϊόντων ὑψηλῆς προστιθέμενης ἀξίας.
-Νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ καταναλωτὲς γιὰ τὰ ποιοτικὰ προϊόντα, παραδοσιακὰ καὶ καινοτόμα ὑψηλῆς διατροφικῆς ἀξίας, ποὺ παράγονται στὸν νομό.
-Νὰ τὰ προτιμήσουν ὡς καταναλωτές, ὥστε νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ τοπικὴ ἀγορά.  
-Νὰ ἐκπαιδευτοῦν οἱ καταναλωτὲς ὥστε νὰ ἔχουν ἀπαιτήσεις ποιότητας, νὰ ἀναζητοῦν τὸ καλὸ προϊὸν καί, ἂν δὲν ὑπάρχει στὴν ἀγορά, νὰ τὸ παράγουν οἱ ἴδιοι καὶ νὰ τὸ προμηθεύουν στὴν ἀγορά.
περισσότερα...

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...