Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΟΜΙΛΙΕΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΑ "ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ"

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀποφθέγματα τῶν Ἀσκητῶν) (26-03-82)
1) Ἀββᾶ Διόσκορου: Τό ὑποσυνείδητον καί ἡ κάθαρσίς του (σέλ.71)
2) Ἀββᾶ Παμβω: Ἡ δυνατότης ὠφέλειας καί ἀπό τά ἀρνητικά στοιχεῖα τοῦ περιβάλλοντος (σέλ.226) (δ. 26')Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...