Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

Τοῦρκοι κρυπτοχριστιανοί (καθηγητές πανεπιστημίου) βρῆκαν τό σημεῖο ποῦ βρίσκεται ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης

Προχώρησαν ἀρκετ μέσα στ σπήλαιο κα ταν φθασαν σ μία σωτερικ στο το σπηλαίου το νοιξαν τ μάτια. Ατ πο ντικρυσε περέβαινε ,τι μποροσε ν εχε πρν φανταστε! στο ταν ρκετ μεγάλη κα σ κάποιο σημεο πρχε νας νοικτς τάφος χωρὶς κανένα διακριτικό. Μέσα στν τάφο εδε να νδρα ντυμένο μ ροχα βασιλικά της Ρωμαΐκης ατοκρατορίας, διέκρινε δύο πορφυρος σταυρος στος μους, λλ τ συγκλονιστικ ταν τι νδρας ατς ταν σν ζωντανς πο κοιμται, εχε δηλαδ ροδαλ χρμα σὰν ζωντανός. φερε πλήρη πολεμικ ξάρτιση τς ποχς κα εχε τ χέρι του στ ξίφος τ ποο ταν βγαλμένο σχεδν λο πέμεναν δ λίγα κατοστ γι ν ποσπαστε π τ θήκη του. κα ν παρατηροσε ναυδος, ο φίλοι του το επαν: "Ατς εναι δοξ Ἰωάννης Βατάτζης, βασιλεὺς τς Νίκαιας, ατς θ γηθε το γένους τν Ρωμιν....


Τὸ μυστικὸ αὐτὸ μεταδίδεται ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, σὲ κάποιους ἔμπιστους καὶ ἡ παράδοση λέει ὅτι ὅταν θὰ βγεῖ τὸ σπαθὶ τοῦ τελείως ἂπ΄τὸ θηκάρι, οἱ Ἕλληνες θὰ πάρουν πίσω ὅτι ἔχασαν τότε. Καὶ εἶναι γεγονός, τὸ ἔχουμε παρατηρήσει ὅτι τὸ ξίφος μετακινέιται κατὰ ἕνα-δύο χιλιοστὰ τὴν πενταετία"(δὲν εἶναι βέβαιο τὸ διάστημα).
Τοῦ ἔδεσαν τὰ μάτια πάλι καὶ ἐπέστρεψαν. Φίλος φίλου του καθηγητοῦ καὶ αὐτοπτου μάρτυρος, τὸ ἔχει διηγηθεῖ γύρω στὸ 1992 ἀπ'εὐθείας σὲ ἀδελφικό μου φίλο, γιατρό, ἀναπληρ.διευθυντὴ κλινικῆς, πιστὸ καὶ σοβαρὸ ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος μου τὸ μετέφερε. Τότε εἴμασταν πολὺ δίσπιστοι. Μάλιστα ἐγὼ τὸ εἶπα στὸν γέροντά μου ποὺ εἶναι δυσκολόπιστος σ΄αὐτὰ καὶ ἔχει διάκριση καὶ τὸ ἄκουσε μὲ προσοχή. "Γιατί ὄχι;"τὸν ἄκουσα ἔκπληκτος νὰ μοῦ λέει,"τὸ κρατᾶμε στὴν καρδιά μας ἀφοῦ εἶναι προσδοκία μας καὶ ἒφ΄ὅσον οἱ ἅγιοί μας ἔχουν πεῖ ὅτι θὰ γίνουν αὐτά, δὲν ψεύδονται". Ναὶ ἀλλὰ εἶναι ὁ Βατάτζης ὁ ἀγαθὸς βασιλεὺς καὶ θὰ ἀναστηθεῖ; τὸν ρώτησα. "Πολὺ πιθανόν"μου ἀπήντησε. Ξέροντας τὸν γέροντά μου κι ἐγὼ κι ὁ φίλος μου θεωρήσαμε τὴν ἀπάντησή του σὰν ἀπόλυτη ἐπιβεβαίωση. Πὰρ΄ὅλα αὐτὰ εἴμασταν ἀκόμα ἐπιφυλακτικοί.
Πολὺ ἀργότερα τὸ διασταυρώσαμε μὲ ἕνα βίντεο ὅπου μιλάει ὁ γέρων Ἐφραίμ, κτήτωρ πολλῶν μοναστηριῶν στὴν Ἀμερικὴ καὶ λέει πῶς στὸ Ἄγ. Ὅρος εἶχε γνωρίσει ἕναν ἅγιο ἀρχιερέα τὸν Μηλιτουπόλεως Ἰερόθεο ποὺ ζοῦσε τότε μονάζοντας στὸ ἄγ. Ὅρος καὶ τοῦ εἶχε διηγηθεῖ ὅτι σὲ ἐπισκεψὴ του τὸ 1952 στὴν Κῶν/πόλη εἶχε δεῖ (κάτω ἀπὸ ποιὲς συνθῆκες δὲν ξέρω) ἀκριβῶς τὰ ἴδια ποὺ περιγράψω πιὸ πάνω. Μάλιστα ἔλεγε "στὸν γ. Ἐφραὶμ ὅτι "...λίγα ἑκατοστὰ παιδάκι μου εἶχε γιὰ νὰ βγεῖ τὸ σπαθὶ ἂπ΄τὸ θηκάρι του...". Τοῦ τὸ διηγήθηκε τὸ 1955 καὶ φοβόταν (μὲ τὴν ἐκδίωξη τῶν Ἑλλήνων ἂπ΄τὴν Πόλη) μήπως εἶχε ἔρθει ἡ ὥρα τοῦ μεγάλου πολέμου. Στὸ βίντεο αὐτὸ ὁ γέρων Ἐφραὶμ τονίζει:"...καὶ χείλη ἁγίου ἀρχιερερέως οὐ ψεύδονται..."
 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...