Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Γεράσιμος για τον Γέροντα Εύμένιο Λαμπάκη

(...) Κάποια άλλη Χανιώτισσα αγόρασε ένα μοναχικό σχήμα καί ένα κουκούλι γιά έναν καλόγερο, τόν πατέρα Θεοδόσιο, πού είχε καεί το Μοναστήρι του καί είχαν καεί καί τά ενδύματα του. Πηγαίνοντας γιά νά τού τά δώσει, μαζί μέ μία φίλη της, θά περνούσαν άπό τον πατέρα Εύμένιο, για να πάρουν την εύχή του. Στον δρόμο άναρωτήθηκε ή φίλη της τί νά σημαίνουν τά σύμβολα τού μοναχικού σχήματος, χωρίς νά ξέρει καί εκείνη γιά νά της άπαντήσει. Φθάνοντας στο Μοναστήρι τού Προφήτη Ηλία, μόλις τις βλέπει ό Γέροντας αρχίζει νά εξηγεί τό μοναχικό σχήμα, άφήνοντας έκπληκτες τις κυρίες.

(...)
Στόν χειροτονητήριο λόγο του ό μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κύρος Γεράσιμος, ό Μητροπολίτης πού ήρπάγη πριν αναλάβει τά ποιμαντικά του καθήκοντα, «ίνα μή κακία άλλάξη σύνεσιν αύτού» (Σοφ. Σολ. 4, 11), τήν ή μέρα τής Πεντηκοστής, 31 Μαΐου 2015, άνέφερε δυο λέξεις πολύ σημαντικές, πού δείχνουν τό προορατικό χάρισμα τού Γέροντος Εύμενίου. Είπε:
-Από τής προηγουμένης Τετάρτης, που άνεκοινώθη ή πλήρωσις τής Ίεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας διά τής έλαχιστότητός μου, νοιώθω τό χέρι τον μακαριστόν Γέροντος Ευμενιών Λαμπάκη από τά Ρούστικα τής Κρήτης, τον Νοέμβριο τον 2001, νά ψαύη στο στήθος μου καί νά έπιμένει:
-Βγάλε τό εγκόλπιο νά προσκυνήσω!
Καί εγώ πάλι μέ θρασύτητα νά απαντώ: -Χριστιανέ μου, εγώ δεν έχω εγκόλπιο, παπάς είμαι»
Καινά επαναλαμβάνει εκείνος ενώπιον τής άγιορειτικής συνοδείας μας:
-Έγώ βλέπω εγκόλπιον»!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΠΟΥΣΙΑ.Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ. Π ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
https://apantaortodoxias.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...