Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

Ξεχνάμε ότι έχουμε ήδη συνταχθεί με τον Τελικό Νικητή

 Ισαάκ 
 Έκτακτο Παράρτημα 


“Κι αν ακόμη πολύ ολίγοι μείνουν μέσα στην Ορθοδοξία και την ευσέβεια, αυτή είναι η Εκκλησία και εις τα χέρια αυτών ευρίσκεται το κύρος και η προστασία των θεσμών της Εκκλησίας. Κι αν χρειασθεί αυτοί να υποφέρουν υπέρ της ευσεβείας, αυτό θα είναι αιώνιος έπαινος δι΄ αυτούς και θα τους χαρίσει την σωτηρία της ψυχής”.

Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Ένα πολύ σοβαρό αμάρτημα που κάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, είναι ότι πολλές φορές ξεχνάμε ότι έχουμε ήδη συνταχθεί με τον Τελικό Νικητή και ότι ο Γλυκύτατος Ιησούς έχει ήδη δώσει όλες τις προσωπικές μας μάχες, και τώρα και στο μέλλον, και τις έχει ήδη κερδίσει για μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...