Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Θα χρειαστεί: Κομποσχοίνι

 kotsarikos 


30άρι, 50άρι ή 100άρι (χρόνο θα έχετε…).

Απόστολος Παύλος:

"Αδιαλείπτως προσεύχεσθε"

Τοῦ Χριστοῦ λέμε: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υιέ του Θεού, ἐλέησόν με τον αμαρτωλό.

Τῆς Παναγίας λέμε: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσόν με.

Τοῦ Ἁγίου της ἡμέρας: Ἅγιε… πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ.

Τοῦ Ἁγίου της ἐνορίας: Ἅγιε… πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ.

ακόμα…


Ἅγιοι Ἀρχάγγελοι, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἐμοῦ.

Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ.

Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον μὲ τὴ δυνάμει σου.

Ἅγιοι Ἀπόστολοι, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἐμοῦ καί, Ἅγιε Νικόλαε, πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ.

Ἅγιοι Πάντες, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἐμοῦ.


Παναγία Τριὰς (ὁ Θεός), ἐλέησόν με.


Ἅγιε Ἄγγελέ μου, φύλαξέ με.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...