Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Σχέδιο ἅλωσης τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸν Σόρος: Χρηματοδοτεῖ τὰ gay pride καὶ ὕποπτες ΜΚΟ!

Χειρουργικὲς παρεμβάσεις γιὰ να αλλαχθεῖ τὸ DNA τῆς κοινωνίας  σε απόρρητα ἔγγραφα ποὺ διέρρευσαν
Τὰ βρόμικα σχέδια τοῦ μεγαλοεπενδυτή - «φιλάνθρωπου» Τζὸρτζ Σόρος γιὰ τὴν ἀξιακὴ ἅλωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ τὸν ὠμὸ ἐπηρεασμὸ τῆς πολιτικῆς ζωῆς ἀποκαλύπτονται πλέον σὲ ὅλο τους τὸ μεγαλεῖο ἀπὸ ὅσα στοιχεῖα παρουσιάζονται στοὺς περισσότερους ἀπὸ 2.500 φακέλους τῶν Ὀργανισμῶν Ἀνοιχτῆ Κοινωνία (Open Society Foundations) ποὺ διέρρευσαν οἱ χάκερ τῆς ὁμάδας DC Leaks. Καὶ τὰ ὁποῖα, ὡς χθὲς βράδυ, δὲν εἶχαν διαψευσθεῖ ἢ ἀντικρουσθεῖ, ὡς πρὸς τὴν ἐγκυρότητά τους, ἀπὸ τὰ Open Society Foundations. Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔρχονται στὸ φῶς εἶναι καταιγιστικὰ καὶ ἀποδεικνύουν, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ἀπὸ τὸ 2014 τὰ ἱδρύματα τοῦ Σόρος εἶχαν λάβει ἀπὸ συμβουλευτικὴ ἐταιρία ποὺ ἐργαζόταν γιὰ λογαριασμὸ τους ὁδηγίες προκειμένου νὰ πλησιάσουν (μεταξὺ ἄλλων Εὐρωπαίων) καὶ Ἕλληνες εὐρωβουλευτὲς ποὺ εἶναι ἀποδεδειγμένοι ἢ πιθανοὶ σύμμαχοι τῆς Ἀνοιχτῆς Κοινωνίας. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ πρότεινε στὰ ἱδρύματα τοῦ Σόρος ἡ ἐταιρία καὶ σχετικὰ μὲ τοὺς ὁποίους σχολίαζε ὅτι.... «εἶναι πιθανὸν νὰ ὑποστηρίξουν τὶς ἀξίες τῆς Ἀνοιχτῆς Κοινωνίας» ἦταν ὅλοι -μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Μιλτιάδη Κύρκου τοῦ Ποταμιοῦ- εὐρωβουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.
Οἱ διαρροὲς (ἡ ἐφημερίδα δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ διασταυρώσει ἂν ἔγιναν ἀντίστοιχα σχόλια καὶ γιὰ ἄλλους Ἕλληνες πολιτικούς, ποὺ δὲν διέρρευσαν) δείχνουν ἐπίσης ὅτι τὰ ἱδρύματα τοῦ Σόρος εἶχαν χρηματοδοτήσει ἀπὸ τὸ προηγούμενο ἔτος τῶν εὐρωεκλογῶν, ἐν ὄψει τῆς ἐκλογικῆς ἀναμέτρησης, 26 πρότζεκτ στὴν Ἑλλάδα, ὡς μία ἀπὸ τὶς πέντε χῶρες προτεραιότητάς τους, ὅπως ἀναφέρουν χαρακτηριστικά, ἐνῶ συνολικὰ γιὰ τὸν ἐπηρεασμὸ τῆς κοινωνίας τοῦ συνόλου τῶν κρατῶν-μελῶν τῆς Ε.Ε. δαπάνησαν 5.724.934 δολάρια.
Μεταξύ των 26 αὐτῶν «ἑλληνικῶν» πρότζεκτ, ἐντάσσεται καὶ ἡ χρηματοδότηση τοῦ Athens Pride, μὲ τὸ ποσὸ τῶν 26.000 δολαρίων, σὲ συνεργασία μὲ μία ἀπὸ τὶς ὀργανώσεις τῆς κοινότητας τῶν ὁμοφυλοφίλων, λεσβιῶν, ἀμφιφυλοφίλων καὶ διεμφυλικῶν. Στόχος ἦταν νὰ προωθήσουν τὴν ἀτζέντα τῆς ΛΟΑΤ κοινότητας καὶ νὰ κάνουν τὸ λόμπινγκ τους οἱ ὑποψήφιοι ποὺ προέρχονταν ἀπὸ τὸν χῶρο καί, τὸ πιθανότερο, ἀφοροῦσαν ὄχι μόνο τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀλλὰ καὶ τὶς αὐτοδιοικητικὲς ἐκλογὲς τῆς ἴδιας χρονιᾶς.
Τὰ ἔγγραφα φέρνουν ἀκόμη στὸ φῶς τὶς προσπάθειες τοῦ ἱδρύματος νὰ ἐπηρεάσει τὴν ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς Οὐκρανίας. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ χρηματοδότησε τὸ 2015 μελέτη 3.000 λέξεων, ποὺ θὰ περιέγραφε τὸν χάρτη τῶν φιλοουκρανικῶν καὶ ἀντιουκρανικῶν συναισθημάτων στὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ ἀναγνώριζε τὶς φωνὲς ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐνισχυθοῦν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...